အိမ္ျဖဴေတာ္ကေတာင္ တားျမစ္  ပိတ္ပင္ခံထားရတဲ့ သူမ်ား

0
99

အိမ္ျဖဴေတာ္ဆိုတာက ေနဖို႔မေျပာနဲ႔ လည္ပတ္ဖို႔ေတာင္ ခက္ခဲေသာ ေနရာတေနရာျဖစ္တယ္။ အိမ္ျဖဴေတာ္မွာ အလုပ္လုပ္ရျခင္းမ်ိဳးရွိသလို ၄နွစ္မွ ၈ နွစ္ေလာက္ တျခားသမၼတေတြ ေနခဲ့ စားခဲ့ အလုပ္လုပ္ခဲ့ေသာ အခန္းမ်ားစြာမွာ စားရင္း အိပ္ရင္း အလုပ္လုပ္ရင္း အခ်ိန္ကုန္ဆံုးရတာမ်ိဳးလည္းရွိပါတယ္။ သမၼတ တိုင္း နွင့္ သူ႔မိသားစုတိုင္းကေတာ့ အိမ္ျဖဴေတာ္မွာ ေနရတဲ့ အေတြ႕အၾကံဳကို မၾကိဳက္နွစ္သက္ၾကပါဘူး။ သမၼတ ေရာ္နယ္ရီဂန္ကေတာ့ အိမ္ျဖဴေတာ္ကို လူကံုထံေလွာင္အိမ္ လို႔ ေခၚေလ့ရွိျပီး ဂ်က္ကီကေနဒီကေတာ့ အိမ္ျဖဴေတာ္မွာ ေနရျခင္းဟာ မွန္ျပတင္းမွာ တြဲလြဲခိုေနရတဲ့ ပိုးဖလံလိုပဲ ခံစားရတယ္လို႔ ေျပာျပခဲ့တယ္။

ဒါေပမဲ့ အိမ္ျဖဴေတာ္မွာ ေနရျခင္း အလုပ္လုပ္ရျခင္း နွင့္ လည္ပတ္ရျခင္းေတြကေတာ့ ၾကီးမားေသာ ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာပဲျဖစ္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အိမ္ျဖဴေတာ္ဟာ အေမရိကန္ ယဥ္ေက်းမႈရဲ႕ အေရးၾကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းမို႕လို႔ပါပဲ။ ဝါရွင္တန္ဒီစီ၏ တျခားေသာေနရာေတြကို လြတ္လပ္စြာ လည္ပတ္နိုင္ေသာ္လည္း အိမ္ျဖဴေတာ္သို႔ လည္ပတ္ခြင့္ ဖယ္ရွားခံထားရေသာ လူမ်ား အုပ္စုမ်ား မ်ားစြာရွိပါတယ္။

၁။ လတ္လ်ားလတ္လ်ားသမား

လူအမ်ား အာရုံစူးစိုက္ခံရမႈအျမင့္ဆံုးနဲ႕ အိမ္ျဖဴေတာ္ အလုပ္သမားအျဖစ္ ဝင္ေရာက္လာျပီး အခ်ိန္ကာလအတိုဆံုး လုပ္သြားသည့္ သူကိုျပပါဆိုရင္ လတ္လ်ားလတ္လ်ားသမား ဟုေခၚေသာ အန္သိုနီ စကာရာမူစီ ပဲျဖစ္တယ္။ ထိုစိတ္ထဲရွိသည့္အတို္င္းေျပာထြက္သည့္ စြန္႔ဦးသမား ၂၀၁၇ ဇူလိုင္လတြင္ အိမ္ျဖဴေတာ္ဆက္သြယ္ေရးဒါရုိက္တာအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ကိုင္သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ သူသည္ အရွက္အေၾကာက္ကင္းမဲ့ေသာအင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ မ်ားစြာေသာ တိုက္ခိုက္အျပစ္တင္ျခင္းမ်ားနွင့္ တို႔မီးရႈိ႕မီး ေခါင္းစီးမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့တယ္။ အလုပ္သစ္ေတြမွာ စတင္မိတ္ဆက္သင္ၾကားတဲ့ကာလျဖစ္ေသာ ၁၀ရက္ၾကာျပီးေနာက္ အန္သိုနီသည္ အလုပ္ထုတ္ပစ္ျခင္းခံခဲ့ရတယ္။ အလုပ္ထုတ္ပယ္ျခင္းခံရရုံမ်ွမက အထူးအတည္ျပဳျခင္းမပါရွိပဲ အိမ္ျဖဴေတာ္သို႔ ေနာက္တၾကိမ္ေျခခ်ျခင္းမရွိေစရန္ တားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္းခံခဲ့ရတယ္။

၂။ ျဗိတိန္ကမာၻလွည့္ခရီးသည္မ်ား

တစ္စံုတေယာက္က ျဗိတိန္ဧည့့္သည္ေတြကို အိမ္ျဖဴေတာ္မွ လည္ပတ္ခြင့္ပိတ္ပင္ထားတယ္လို႔ေျပာလာရင္ ဒါက ၁၈၁၂ စစ္ပြဲအတြင္းမွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဆန္းၾကယ္ေသာ ေပၚလစီေတြေၾကာင့္ ယူဆပါလိမ့္မယ္။ ျပီးခဲ့တဲ့ရာစုနွစ္ေတြမွာေတာ့ အဂၤလန္ နွင့္ အေမရိကန္ဟာ ညီအစ္ကိုသဖြယ္ ဆက္ဆံေရးေတြရွိၾကပါတယ္။ ၂၀၁၇မွာေတာ့ အမွန္တရားက နည္းနည္းေတာ့ ဆန္းၾကယ္ပါတယ္။ ယူေကအစိုးရ၏ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ အဂၤလန္မွဧည့္သည္မ်ားကို လက္ရွိကာလအတြင္း အိမ္ျဖဴေတာ္သို႔ အလည္အပတ္ပိတ္ပင္ထားတယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့တယ္။ Capitol building ကိုသြားခ်င္ပါသလား။ ေသခ်ာတာေပါ့ သြားနိုင္ပါတယ္။ Pentagon ကိုသြားမလား။ သြားနိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဟင့္အင္း ။ အိမ္ျဖဴေတာ္ကိုေတာ့ သြားလို႔မရပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္မ်ားပါလိမ့္။ သမၼတထရန္႔လက္ထက္ေရြ႕ေျပာင္းအျပီးမွာေတာ့ အိမ္ျဖဴေတာ္သို႔ လည္ပတ္မႈေတြကို ျပန္လည္ဖြင့္ေပးခဲ့ျပီး အိမ္ျဖဴေတာ္သို႔ ၄၅မိနစ္လည္ပတ္္ခြင့္ကို ရခ်င္ရင္ေတာ့ နိုင္ငံျခားသားခရီးသည္ေတြအေနနဲ႕ ျပဳလုပ္ရမွာက ဒီစီရွိ ကိုယ့္နိုင္ငံသံရုံးကို လည္ပတ္ခြင့္ ေလ်ွာက္တင္ရုံပဲဆိုသည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္။ သိပ္မၾကာခင္မွာပဲ ျဗိတိန္သံရုံးက အိမ္ျဖဴေတာ္ထုတ္ျပန္ခ်က္ျပဳလုပ္ခဲ့ေပမယ့္ နုိင္ငံျခားေရးဌာနက ေလ်ွာက္လႊာေတြအားလံုးအား စီစစ္ဆဲအဆင့္မွာသာ ထားေပးရန္ နွင့္ လည္ပတ္ခြင့္မွန္သမ်ွကို ျငင္းဆိုရန္ သတင္းေပးခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့တယ္။

၃။ တက္ဒီရုစဗဲ႔ ၏သမီး

သမို္င္းမွာေတာ့ အိမ္ျဖဴေတာ္ကေန လူသိရွင္ၾကားပိတ္ပင္ထားတဲ့သူေတြကေတာ့ ရွားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အထင္ရွားဆံုး ခၽြင္းခ်က္ကေတာ့ အဲလစ္ရုစဗဲ့ ပဲျဖစ္တယ္။ အမ်ိဳးသမီးဝါဒ ဒုတိယအၾကိမ္ရုိက္ခတ္မႈ မျဖစ္ခင္ရာစုေတြမွာ တက္တီရုစဗဲ႕၏သမီးသည္ ေျပာရဲဆုိရဲရွိျခင္း၊ ဥပေဒေတြခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း၊ က်ားမအလုိက္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမေနျခင္း၊ ပါတီတက္ျခင္းနွင့္ သူမ လုပ္ခ်င္တာမွန္သမွ်လုပ္ျခင္းေတြေၾကာင့္ နုိင္ငံေရးေလာကမွာ ရဲရဲေတာက္ေနတဲ့ မီးေတာက္ေလးသဖြယ္ ျဖစ္ေနခဲ့တယ္။ တက္တီရုစဗဲ့ရဲ႕ဆက္ခံသူ နိုင္ငံေရးသမားေတြကေတာ့ သူ႔သမီးကို သေဘာမက်ၾကပါဘူး။ သမၼတဝီလ်ံအိတ္ခ်္တပ္ဖ္သည္ ထုိမိန္းကေလး သမၼတအိမ္ျဖဴေတာ္ ျမက္ခင္းမွာ စုန္းအတတ္အရုပ္တမ်ိဳး ျမွဳပ္နွံခဲ့တယ္လို႔ သံသယျဖစ္ျပီးေနာက္ အိမ္ျဖဴေတာ္သို႔ ဝင္ခြင့္ပိတ္ပင္တားျမစ္ခဲ့တယ္။ ဝယ္ဆန္သမၼတျဖစ္လာျပီးေနာက္မွာလည္း သမၼတဝယ္ဆန္၏ ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ရုိုင္းပ်စြာ မွတ္ခ်က္ေပးေဝဖန္မႈေၾကာင့္ ေနာက္တၾကိမ္ ပိတ္ပင္ျခင္းခံရျပန္တယ္။ ဒါေပမဲ့ သမၼတနစ္ဆင္အပါအဝင္ ေနာက္သမၼတေတြလက္ထက္မွာေတာ့ အဲလစ္သည္ အိမ္ျဖဴေတာ္သို႔ သက္ေတာင့္သက္သာ ျပန္လည္ လည္ပတ္နိုင္ခဲ့တယ္။

၄။ အစီရင္ခံစာ

Robert Sherrill သည္ ေနးရွင္းနယ္သတင္းဌာန၏ သတင္းေထာက္ျဖစ္ျပီး သူေသဆံုးေသာအခါ ဂ်ာနယ္သတင္းေထာက္ ဗစ္တာနာဗက္စကီက ေရာဘတ္အား ဘယ္ေတာ့မွ ေအာက္က်ိဳ႔မခံေသာ သတင္းသမားအျဖစ္ ဂုဏ္တင္ခဲ့တယ္။ အဖြဲ႕အစည္းေတြ အရင္းရွင္ဝါဒေတြ နိုင္ငံေရးသမားေတြနွင့္ ေရေပၚစီလူတန္းစားေတြကို သေဘာမက်ေသာ၊ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ေၾကညာသည့္ အေနာက္တုိင္း မင္းမဲ့ဝါဒီသမား ေရာဘတ္သည္ စီးပြားေရးသမားၾကီးေတြ၏ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြကို လွစ္ဟေရးသားျခင္းျဖင့္ သူ႔ကိုယ္သူ အမည္ေပးခဲ့တယ္။ သူသည္ ဖေလာ္ရီဒါ၏ သတင္းဌာနအတြင္းေရးမႈး ကိုအမွန္တကယ္ ထိုးနွက္ခဲ့ေသာအခိုက္ သူ႔ကို အိမ္ျဖဴေတာ္မွ ပိတ္ပင္ျခင္းကို ျဖစ္ေစခဲ့ေသာ မာေရေက်ာေရနိုင္ကာ တုိိက္ရုိက္ အေကြ႕အေကာက္မရွိ သတင္းေပးအစီရင္ခံျခင္းပံုစံေၾကာင့္ လူသိမ်ားခဲ့ပါတယ္။ သူသည္ အယ္ဘီေဂ်လက္ထက္တြင္ Secret Service ကိုုျငင္းခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္သမၼတေတြလက္ထက္္မွာေတာ့ ဒီစီ၏ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားကို ဆက္လက္ဖံုးအုပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္။

၅။ ပိုလန္သမၼတ

ရုိက္တာသတင္းဌာနအရ ပိုလန္္လႊတ္ေတာ္က ဟုိလုိေကာ့စ္ Holocaust ဥပေဒကို အတည္ျပဳလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ကမာၻဘက္ေပါင္းစံုမွ မ်ားစြာေသာ ေဝဖန္သံမ်ားကို ရယူခဲ့ပါတယ္။ ၄င္းက တခ်ိန္က ပိုလန္မွာ အေျခတည္ခဲ့ေသာ ေအာ့ဇဝစ္ အပါအဝင္ နာဇီအက်ဥ္းစခန္းေတြကို ပိုလန္လူသတ္အက်ဥ္းေထာင္ဟု သံုးစြဲသူမ်ားအား ေထာင္ဒဏ္သံုးနွစ္က်ခံေစသည့္ ဥပေဒၾကမ္းျဖစ္တယ္။ ေဝဖန္သူေတြက ဒါဟာ လြတ္လပ္ခြင့္ကို တားျမစ္ေသာ အာဏာရွင္စနစ္ကို အထြတ္ထိပ္ေရာက္ေစတာပဲလို႔ ယံုၾကည္ၾကျပီး အစုလိုက္အျပံဳလိုက္လူသတ္မႈရဲ႕ ျပင္းထန္ေသာ သက္ေရာက္မႈအား သမိုင္းဆိုင္ရာ ျပန္လည္တမ္းတေစျခင္းကို ေမွးမိွန္ေအာင္ျပဳလုပ္တာလို႔ ယံုၾကည္ၾကတယ္။ အေမရိကန္ဟာလည္း ဒီဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္၍ အမ်က္ရွေဒါသပုန္ထေသာ နိုင္ငံေတြထဲက တစ္နိုင္ငံျဖစ္ျပီး ပိုလန္သမၼတေရာ ပိုလန္ထိပ္တန္းအရာရွိမ်ားပါ ဒီဥပေဒကို မဖယ္ရွားမခ်င္း အိမ္ျဖဴေတာ္က ၾကိဳဆုိမွာမဟုတ္ေၾကာင္း ဒီစီ၏ စိမ္႔ထြက္လာေသာ သတင္းမ်ားကို ဂ်ဴးဝစ္ဂ်ာနယ္က အတည္ျပဳေရးသားခဲ့တယ္။

၆။ Ryan Lochte

Ryan Lochte သည္ အိုလံပစ္ေရကူးခ်န္ပီယံျဖစ္ေသာ္လည္း အျငင္းပြားဖြယ္အျဖစ္အပ်က္တခုက သူနဲ႔အေပါင္းအပါ၃ေယာက္အား ေရကူးျခင္းကေန  အိိမ္ျဖဴေတာ္သို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့တယ္။ ေရကူးသမားေတြသည္ ေရာမအိုလံပစ္ပြဲေတာ္၏ ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ားတြင္ ဂတ္စ္ဆိုင္ ေရခ်ိဳးခန္းအား မူးရူးဖ်က္စီးခဲ့မိျပီး လက္နက္ကိုင္လုယက္မႈတခုျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ရဲဌာနထံ၌ လိမ္လည္ထြက္ဆိုခဲ့ၾကတယ္။ သူတို႔ဖန္တီးေျပာဆိုခဲ့သည့္ ဇာတ္လမ္းမွာ ေရွ႕ေနာက္မညီျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေရကူးသမားမ်ားကို အေမရိကန္အမ်ိဳးသားအသင္းမွ ရပ္နားခဲ့တယ္။ အျပစ္ေပးမႈစာရင္းတြင္ အိမ္ျဖဴေတာ္သို႔ ခြင့္ေရာက္ခြင့္ပါပိတ္ပင္ခဲ့တယ္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ အေမရိကန္အမ်ိဳးသားအသင္းသည္ အိုလံပစ္မွအျပန္တြင္ အေမရိကန္သမၼတအိမ္ေတာ္သို႔ နွစ္စဥ္လည္ပတ္ ပြဲက်င္းပေလ့ရွိေပမယ့္ Lochte နွင့္ အေပါင္းအပါေတြကိုေတာ့ လည္ပတ္ခြင့္ ပိတ္ပင္ခဲ့တယ္။ Lochte သည္ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ အျပစ္တင္မႈခံယူကာ ဒီအျဖစ္အပ်က္မွာ တာဝန္ရွိေၾကာင္း ဝန္ခံခဲ့တယ္။

၇။ ဝါရွင္တန္သတင္းဌာန အလုပ္သမားအား သမၼတ နစ္ဆင္မွ ပိတ္ပင္တားျမစ္ထားခဲ့တယ္။

ပို႔စ္သတင္းဌာနမွတင္ျပေသာ ၂၀၁၇ ခုနွစ္အကယ္ဒမီေပးပြဲကို ၾကည့္ျဖစ္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ ျပပြဲရဲ႕အဆံုးနားမွာ သမၼတနစ္ဆင္ၾကီး ဝါရွင္တန္ပို႔စ္၏ ပန္တံခြန္စာရြက္မ်ားနဲ႔ပတ္သက္လို႔ သတင္းအစီရင္ခံံစာမ်ားအား ေဒါသပုန္ထေနတာကို မွတ္မိပါသလား။ သူက ေဒါသထြက္စြာ ဝါရွင္တန္ပို႔စ္ရဲ႕ ဘယ္သတင္းသမား သတင္းေထာက္မွ အိမ္ျဖဴေတာ္ထဲ မဝင္ေစနဲ႔ ရွင္းရဲ႕လား ဆိုျပီး ေျပာဆိုေနခဲ့တယ္။

မွန္ပါတယ္။ နစ္ဆင္တကယ္ပဲ ထိုသို႔ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ပို႔စ္မွာ အခ်ိန္အတုိင္းအတာနဲ႔ အနည္းငယ္ တီထြင္ဖန္တီးနုိင္မႈ လိုင္စင္ကို ကိုင္ေဆာင္ထားခဲ့တယ္။ သမၼတနစ္ဆင္သည္ ဝါရွင္တန္ပို႔စ္ သတင္းဌာနကို အျပည့္အဝ ပိတ္ပင္ခ်င္ခဲ့ေပမယ့္ အစိတ္အပိုင္းသာ ပိတ္ပင္နိုုင္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ ဆုိၾကတယ္။ ဝါပို သတင္းေထာက္ေတြကိုေတာ့ အိမ္ျဖဴေတာ္တခုလံုးနီးပါးမွ တားျမစ္ထားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီေပၚလစီဟာ ပို႔စ္ လူမႈေရးနယ္ပယ္သတင္းသမား ေဒၚရုိသီမက္ကာဒယ္ တို႔လို လူမ်ိဳးေတြအတြက္ပါ အိမ္ျဖဴေတာ္ဝင္ေရာက္ခြင့္ ပိတ္ပင္ထားခဲ့တယ္။

၈။ Michael Wolff

ဒီကေန႔ေတြမွာေတာ့ နိုင္ငံေရးသတင္းေတြနဲ႔နီးကပ္တဲ့သူေတြတိုင္း “ထရန္႕၏အိမ္ျဖဴေတာ္အတြင္းတြင္” ကဲ့သို႔ အျငင္းပြားဖြယ္စာအုပ္ ေရာင္းအားအေကာင္းဆံုးစာအုပ္မ်ားျဖင့္ အေမရိကန္ ဂ်ာနယ္သတင္းေထာက္ Michael Wolff နဲ႔ ရင္းနွီးပါလိ္မ့္မယ္။ Wolff ၏ အစီရင္ခံတင္ျပသည့္ နည္းလမ္းေတြက နွစ္ဖက္စလံုးရဲ႕ ေဝဖန္သံေတြ ထြက္ေပၚေစခဲ့ျပီး အျငင္းပြားလို႔မရတာက စာေရးသူသည္ ကိုယ္ပိုင္လ်ိဳ႕ဝွက္ အျပန္အလွန္စကားေျပာဆုိမႈမ်ား ေတြ႔ဆံုမႈမ်ားနွင့္ ေဒါနယ္ထရန္႔အိမ္ျဖဴေေတာ္အတြင္း ပံုရိပ္ေတြကို အမွန္တကယ္စိတ္ရႈပ္ေထြးဖြယ္ ရယူနုိင္ေအာင္ ၾကိဳးပမ္းေနခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္။ Wolff သည္ ဒီအရာေတြကို အင္တာဗ်ဴးခံရသူမ်ားအား သူသည္ ၾကီးက်ယ္ေသာအေျပာင္းအလဲ ထရန္႔အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္ ရက္ေပါင္း၁၀၀ အမည္ျဖင့္ စာအုပ္ေရးေနေၾကာင္းေျပာ၍ ရယူခဲ့တယ္။

Wolff၏ရည္ရြယ္ရင္းေတြဟာ ထရန္႕၊ ဘာႏြန္ နွင့္ တျခားသူေတြ ထင္ထားတာထက္ ပိုျပီး ထိခုိက္ေစခဲ့ပါတယ္။ ဒါကို ပထမဆံုးသတိထားမိတဲ့သူက ဂၽြန္ကယ္လီျစဖ္ျပီး သူက Wolff သည္ အေနာက္အုပ္စုေလာ္ဘီမ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူးလို႔ ဆိုခဲ့တယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ စာအုပ္ထုတ္ေဝသူကို ထရန္႔က တရားစြဲဆုိရန္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့ျပီး Wolff သည္ အိိမ္ျဖဴေတာ္မွ လက္မခံ မၾကိဳဆိုသည့္ လူစာရင္းတြင္ အန္သိုနီစကာရာမူစီထက္ပင္ ဆုိးေနပါေသးတယ္။

၉။ Stephen Curry

မင္းနဲ႔ မင္းရဲ႕အသင္းက အိမ္ျဖဴေတာ္သို႔ လည္ပတ္ရန္ ရွားေတာင့္ရွားခဲ ဖိတ္ေခၚခံရေပမယ့္ လက္ရွိ ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးခ်ဳပ္နဲ႔ နိုင္ငံေရးခံယူခ်က္ေတြမတူညီလို႔  ဒီအခြင့္အေရးတခုလံုးကို ျငင္းပယ္လိုက္မယ္ဆိုရင္ေတ့ ဒါက မလြန္လြန္းဘူးလား။ ဒါကေတာ့ Golden State Warriors MVP စတီဖင္ကာရီ ၂၀၁၇ ခုနွစ္မွာ ၾကံဳေတြ႕ရေသာ အတြင္းပိုင္းလြန္ဆြဲမႈ တခုပါပဲ ။ ကာရီကေတာ့ သူက သမၼတရဲ႕ အိမ္ျဖဴေတာ္သို႔ လည္ပတ္ရန္ဖိတ္ေခၚမႈကို စိတ္မဝင္စားေၾကာင္း လ်င္ျမန္စြာ အေၾကာင္းျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း သူ႔အသင္းအဖြဲ႔ကေတာ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်ခင္ ဒီကိစၥကို နည္းနည္းေလာက္ေဆြးေႏြးေစခ်င္ခဲ့တယ္။ သူတို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အျပီးမသတ္ေသးခင္ သမၼတထရန္႔က သူ၏တြစ္တာတြင္ ေနွာင့္ေနွးေနျခင္းေၾကာင့္ ဖိတ္ေခၚမႈကို ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း ေရးသားခဲ့တယ္။ Golden State Warriors အသင္းကလည္း အိမ္ျဖဴေတာ္ဖိတ္ေခၚျခင္းကို ဘယ္လိုနည္းနဲ႔႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ စိတ္မဝင္စားေၾကာင္းဆုိခဲ့တယ္။ ေျပာရရင္ေတာ့ သူတို႔သည္လည္း ပိတ္ပင္တားျမစ္ခံရသူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ သာမန္လည္ပတ္သူအေနနဲ႔ သြားေရာက္လည္ပတ္နိုင္ေပမယ့္ သူတို႔ၾကည့္ရတာ စိတ္ဝင္စားပံုမေပၚပါဘူး ။

Unicode

အိမ်ဖြူတော်ဆိုတာက နေဖို့မပြောနဲ့ လည်ပတ်ဖို့တောင် ခက်ခဲသော နေရာတနေရာဖြစ်တယ်။ အိမ်ဖြူတော်မှာ အလုပ်လုပ်ရခြင်းမျိုးရှိသလို ၄နှစ်မှ ၈ နှစ်လောက် တခြားသမ္မတတွေ နေခဲ့ စားခဲ့ အလုပ်လုပ်ခဲ့သော အခန်းများစွာမှာ စားရင်း အိပ်ရင်း အလုပ်လုပ်ရင်း အချိန်ကုန်ဆုံးရတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ သမ္မတ တိုင်း နှင့် သူ့မိသားစုတိုင်းကတော့ အိမ်ဖြူတော်မှာ နေရတဲ့ အတွေ့အကြုံကို မကြိုက်နှစ်သက်ကြပါဘူး။ သမ္မတ ရော်နယ်ရီဂန်ကတော့ အိမ်ဖြူတော်ကို လူကုံထံလှောင်အိမ် လို့ ခေါ်လေ့ရှိပြီး ဂျက်ကီကနေဒီကတော့ အိမ်ဖြူတော်မှာ နေရခြင်းဟာ မှန်ပြတင်းမှာ တွဲလွဲခိုနေရတဲ့ ပိုးဖလံလိုပဲ ခံစားရတယ်လို့ ပြောပြခဲ့တယ်။

ဒါပေမဲ့ အိမ်ဖြူတော်မှာ နေရခြင်း အလုပ်လုပ်ရခြင်း နှင့် လည်ပတ်ရခြင်းတွေကတော့ ကြီးမားသော ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာပဲဖြစ်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အိမ်ဖြူတော်ဟာ အမေရိကန် ယဉ်ကျေးမှုရဲ့ အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းမို့လို့ပါပဲ။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ၏ တခြားသောနေရာတွေကို လွတ်လပ်စွာ လည်ပတ်နိုင်သော်လည်း အိမ်ဖြူတော်သို့ လည်ပတ်ခွင့် ဖယ်ရှားခံထားရသော လူများ အုပ်စုများ များစွာရှိပါတယ်။

၁။ လတ်လျားလတ်လျားသမား

လူအများ အာရုံစူးစိုက်ခံရမှုအမြင့်ဆုံးနဲ့ အိမ်ဖြူတော် အလုပ်သမားအဖြစ် ဝင်ရောက်လာပြီး အချိန်ကာလအတိုဆုံး လုပ်သွားသည့် သူကိုပြပါဆိုရင် လတ်လျားလတ်လျားသမား ဟုခေါ်သော အန်သိုနီ စကာရာမူစီ ပဲဖြစ်တယ်။ ထိုစိတ်ထဲရှိသည့်အတို်င်းပြောထွက်သည့် စွန့်ဦးသမား ၂၀၁၇ ဇူလိုင်လတွင် အိမ်ဖြူတော်ဆက်သွယ်ရေးဒါရိုက်တာအဖြစ် အလုပ်လုပ်ကိုင်သည့် အချိန်မှစ၍ သူသည် အရှက်အကြောက်ကင်းမဲ့သောအင်တာဗျူးများ၊ များစွာသော တိုက်ခိုက်အပြစ်တင်ခြင်းများနှင့် တို့မီးရှို့မီး ခေါင်းစီးများပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ အလုပ်သစ်တွေမှာ စတင်မိတ်ဆက်သင်ကြားတဲ့ကာလဖြစ်သော ၁ဝရက်ကြာပြီးနောက် အန်သိုနီသည် အလုပ်ထုတ်ပစ်ခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ အလုပ်ထုတ်ပယ်ခြင်းခံရရုံမျှမက အထူးအတည်ပြုခြင်းမပါရှိပဲ အိမ်ဖြူတော်သို့ နောက်တကြိမ်ခြေချခြင်းမရှိစေရန် တားမြစ်ပိတ်ပင်ခြင်းခံခဲ့ရတယ်။

၂။ ဗြိတိန်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များ

တစ်စုံတယောက်က ဗြိတိန်ဧည့့်သည်တွေကို အိမ်ဖြူတော်မှ လည်ပတ်ခွင့်ပိတ်ပင်ထားတယ်လို့ပြောလာရင် ဒါက ၁၈၁၂ စစ်ပွဲအတွင်းမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဆန်းကြယ်သော ပေါ်လစီတွေကြောင့် ယူဆပါလိမ့်မယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ရာစုနှစ်တွေမှာတော့ အင်္ဂလန် နှင့် အမေရိကန်ဟာ ညီအစ်ကိုသဖွယ် ဆက်ဆံရေးတွေရှိကြပါတယ်။ ၂၀၁ရမှာတော့ အမှန်တရားက နည်းနည်းတော့ ဆန်းကြယ်ပါတယ်။ ယူကေအစိုးရ၏ တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်အရ အင်္ဂလန်မှဧည့်သည်များကို လက်ရှိကာလအတွင်း အိမ်ဖြူတော်သို့ အလည်အပတ်ပိတ်ပင်ထားတယ်လို့ ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။ Capitol building ကိုသွားချင်ပါသလား။ သေချာတာပေါ့ သွားနိုင်ပါတယ်။ Pentagon ကိုသွားမလား။ သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဟင့်အင်း ။ အိမ်ဖြူတော်ကိုတော့ သွားလို့မရပါဘူး။ ဘာကြောင့်များပါလိမ့်။ သမ္မတထရန့်လက်ထက်ရွေ့ပြောင်းအပြီးမှာတော့ အိမ်ဖြူတော်သို့ လည်ပတ်မှုတွေကို ပြန်လည်ဖွင့်ပေးခဲ့ပြီး အိမ်ဖြူတော်သို့ ၄၅မိနစ်လည်ပတ််ခွင့်ကို ရချင်ရင်တော့ နိုင်ငံခြားသားခရီးသည်တွေအနေနဲ့ ပြုလုပ်ရမှာက ဒီစီရှိ ကိုယ့်နိုင်ငံသံရုံးကို လည်ပတ်ခွင့် လျှောက်တင်ရုံပဲဆိုသည့် ထုတ်ပြန်ချက်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ဗြိတိန်သံရုံးက အိမ်ဖြူတော်ထုတ်ပြန်ချက်ပြုလုပ်ခဲ့ပေမယ့် နိုင်ငံခြားရေးဌာနက လျှောက်လွှာတွေအားလုံးအား စီစစ်ဆဲအဆင့်မှာသာ ထားပေးရန် နှင့် လည်ပတ်ခွင့်မှန်သမျှကို ငြင်းဆိုရန် သတင်းပေးခဲ့ကြောင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။

၃။ တက်ဒီရုစဗဲ့ ၏သမီး

သမို်င်းမှာတော့ အိမ်ဖြူတော်ကနေ လူသိရှင်ကြားပိတ်ပင်ထားတဲ့သူတွေကတော့ ရှားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အထင်ရှားဆုံး ချွင်းချက်ကတော့ အဲလစ်ရုစဗဲ့ ပဲဖြစ်တယ်။ အမျိုးသမီးဝါဒ ဒုတိယအကြိမ်ရိုက်ခတ်မှု မဖြစ်ခင်ရာစုတွေမှာ တက်တီရုစဗဲ့၏သမီးသည် ပြောရဲဆိုရဲရှိခြင်း၊ ဥပဒေတွေချိုးဖောက်ခြင်း၊ ကျားမအလိုက် လိုက်လျောညီထွေမနေခြင်း၊ ပါတီတက်ခြင်းနှင့် သူမ လုပ်ချင်တာမှန်သမျှလုပ်ခြင်းတွေကြောင့် နိုင်ငံရေးလောကမှာ ရဲရဲတောက်နေတဲ့ မီးတောက်လေးသဖွယ် ဖြစ်နေခဲ့တယ်။ တက်တီရုစဗဲ့ရဲ့ဆက်ခံသူ နိုင်ငံရေးသမားတွေကတော့ သူ့သမီးကို သဘောမကျကြပါဘူး။ သမ္မတဝီလျံအိတ်ချ်တပ်ဖ်သည် ထိုမိန်းကလေး သမ္မတအိမ်ဖြူတော် မြက်ခင်းမှာ စုန်းအတတ်အရုပ်တမျိုး မြှုပ်နှံခဲ့တယ်လို့ သံသယဖြစ်ပြီးနောက် အိမ်ဖြူတော်သို့ ဝင်ခွင့်ပိတ်ပင်တားမြစ်ခဲ့တယ်။ ဝယ်ဆန်သမ္မတဖြစ်လာပြီးနောက်မှာလည်း သမ္မတဝယ်ဆန်၏ ငွေကြေးသုံးစွဲမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ ရိုုင်းပျစွာ မှတ်ချက်ပေးဝေဖန်မှုကြောင့် နောက်တကြိမ် ပိတ်ပင်ခြင်းခံရပြန်တယ်။ ဒါပေမဲ့ သမ္မတနစ်ဆင်အပါအဝင် နောက်သမ္မတတွေလက်ထက်မှာတော့ အဲလစ်သည် အိမ်ဖြူတော်သို့ သက်တောင့်သက်သာ ပြန်လည် လည်ပတ်နိုင်ခဲ့တယ်။

၄။ အစီရင်ခံစာ

Robert Sherrill သည် နေးရှင်းနယ်သတင်းဌာန၏ သတင်းထောက်ဖြစ်ပြီး သူသေဆုံးသောအခါ ဂျာနယ်သတင်းထောက် ဗစ်တာနာဗက်စကီက ရောဘတ်အား ဘယ်တော့မှ အောက်ကျို့မခံသော သတင်းသမားအဖြစ် ဂုဏ်တင်ခဲ့တယ်။ အဖွဲ့အစည်းတွေ အရင်းရှင်ဝါဒတွေ နိုင်ငံရေးသမားတွေနှင့် ရေပေါ်စီလူတန်းစားတွေကို သဘောမကျသော၊ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ကြေညာသည့် အနောက်တိုင်း မင်းမဲ့ဝါဒီသမား ရောဘတ်သည် စီးပွားရေးသမားကြီးတွေ၏ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတွေကို လှစ်ဟရေးသားခြင်းဖြင့် သူ့ကိုယ်သူ အမည်ပေးခဲ့တယ်။ သူသည် ဖလော်ရီဒါ၏ သတင်းဌာနအတွင်းရေးမှုး ကိုအမှန်တကယ် ထိုးနှက်ခဲ့သောအခိုက် သူ့ကို အိမ်ဖြူတော်မှ ပိတ်ပင်ခြင်းကို ဖြစ်စေခဲ့သော မာရေကျောရေနိုင်ကာ တိုိက်ရိုက် အကွေ့အကောက်မရှိ သတင်းပေးအစီရင်ခံခြင်းပုံစံကြောင့် လူသိများခဲ့ပါတယ်။ သူသည် အယ်ဘီဂျေလက်ထက်တွင် Secret Service ကိုုငြင်းခဲ့သော်လည်း နောက်သမ္မတတွေလက်ထက််မှာတော့ ဒီစီ၏ရှုပ်ထွေးမှုများကို ဆက်လက်ဖုံးအုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။

၅။ ပိုလန်သမ္မတ

ရိုက်တာသတင်းဌာနအရ ပိုလန််လွှတ်တော်က ဟိုလိုကော့စ် Holocaust ဥပဒေကို အတည်ပြုလိုက်ခြင်းအားဖြင့် ကမ္ဘာဘက်ပေါင်းစုံမှ များစွာသော ဝေဖန်သံများကို ရယူခဲ့ပါတယ်။ ၄င်းက တချိန်က ပိုလန်မှာ အခြေတည်ခဲ့သော အော့ဇဝစ် အပါအဝင် နာဇီအကျဉ်းစခန်းတွေကို ပိုလန်လူသတ်အကျဉ်းထောင်ဟု သုံးစွဲသူများအား ထောင်ဒဏ်သုံးနှစ်ကျခံစေသည့် ဥပဒေကြမ်းဖြစ်တယ်။ ဝေဖန်သူတွေက ဒါဟာ လွတ်လပ်ခွင့်ကို တားမြစ်သော အာဏာရှင်စနစ်ကို အထွတ်ထိပ်ရောက်စေတာပဲလို့ ယုံကြည်ကြပြီး အစုလိုက်အပြုံလိုက်လူသတ်မှုရဲ့ ပြင်းထန်သော သက်ရောက်မှုအား သမိုင်းဆိုင်ရာ ပြန်လည်တမ်းတစေခြင်းကို မှေးမှိန်အောင်ပြုလုပ်တာလို့ ယုံကြည်ကြတယ်။ အမေရိကန်ဟာလည်း ဒီဥပဒေနဲ့ ပတ်သက်၍ အမျက်ရှဒေါသပုန်ထသော နိုင်ငံတွေထဲက တစ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီး ပိုလန်သမ္မတရော ပိုလန်ထိပ်တန်းအရာရှိများပါ ဒီဥပဒေကို မဖယ်ရှားမချင်း အိမ်ဖြူတော်က ကြိုဆိုမှာမဟုတ်ကြောင်း ဒီစီ၏ စိမ့်ထွက်လာသော သတင်းများကို ဂျူးဝစ်ဂျာနယ်က အတည်ပြုရေးသားခဲ့တယ်။

၆။ Ryan Lochte

Ryan Lochte သည် အိုလံပစ်ရေကူးချန်ပီယံဖြစ်သော်လည်း အငြင်းပွားဖွယ်အဖြစ်အပျက်တခုက သူနဲ့အပေါင်းအပါ၃ယောက်အား ရေကူးခြင်းကနေ  အိိမ်ဖြူတော်သို့ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်။ ရေကူးသမားတွေသည် ရောမအိုလံပစ်ပွဲတော်၏ နောက်ဆုံးနေ့များတွင် ဂတ်စ်ဆိုင် ရေချိုးခန်းအား မူးရူးဖျက်စီးခဲ့မိပြီး လက်နက်ကိုင်လုယက်မှုတခုဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ရဲဌာနထံ၌ လိမ်လည်ထွက်ဆိုခဲ့ကြတယ်။ သူတို့ဖန်တီးပြောဆိုခဲ့သည့် ဇာတ်လမ်းမှာ ရှေ့နောက်မညီခြင်းများကြောင့် ရေကူးသမားများကို အမေရိကန်အမျိုးသားအသင်းမှ ရပ်နားခဲ့တယ်။ အပြစ်ပေးမှုစာရင်းတွင် အိမ်ဖြူတော်သို့ ခွင့်ရောက်ခွင့်ပါပိတ်ပင်ခဲ့တယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် အမေရိကန်အမျိုးသားအသင်းသည် အိုလံပစ်မှအပြန်တွင် အမေရိကန်သမ္မတအိမ်တော်သို့ နှစ်စဉ်လည်ပတ် ပွဲကျင်းပလေ့ရှိပေမယ့် Lochte နှင့် အပေါင်းအပါတွေကိုတော့ လည်ပတ်ခွင့် ပိတ်ပင်ခဲ့တယ်။ Lochte သည် နောက်ဆုံးမှာတော့ အပြစ်တင်မှုခံယူကာ ဒီအဖြစ်အပျက်မှာ တာဝန်ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့တယ်။

၇။ ဝါရှင်တန်သတင်းဌာန အလုပ်သမားအား သမ္မတ နစ်ဆင်မှ ပိတ်ပင်တားမြစ်ထားခဲ့တယ်။

ပို့စ်သတင်းဌာနမှတင်ပြသော ၂၀၁၇ ခုနှစ်အကယ်ဒမီပေးပွဲကို ကြည့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ ပြပွဲရဲ့အဆုံးနားမှာ သမ္မတနစ်ဆင်ကြီး ဝါရှင်တန်ပို့စ်၏ ပန်တံခွန်စာရွက်များနဲ့ပတ်သက်လို့ သတင်းအစီရင်ခံံစာများအား ဒေါသပုန်ထနေတာကို မှတ်မိပါသလား။ သူက ဒေါသထွက်စွာ ဝါရှင်တန်ပို့စ်ရဲ့ ဘယ်သတင်းသမား သတင်းထောက်မှ အိမ်ဖြူတော်ထဲ မဝင်စေနဲ့ ရှင်းရဲ့လား ဆိုပြီး ပြောဆိုနေခဲ့တယ်။

မှန်ပါတယ်။ နစ်ဆင်တကယ်ပဲ ထိုသို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပို့စ်မှာ အချိန်အတိုင်းအတာနဲ့ အနည်းငယ် တီထွင်ဖန်တီးနိုင်မှု လိုင်စင်ကို ကိုင်ဆောင်ထားခဲ့တယ်။ သမ္မတနစ်ဆင်သည် ဝါရှင်တန်ပို့စ် သတင်းဌာနကို အပြည့်အဝ ပိတ်ပင်ချင်ခဲ့ပေမယ့် အစိတ်အပိုင်းသာ ပိတ်ပင်နိုုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုကြတယ်။ ဝါပို သတင်းထောက်တွေကိုတော့ အိမ်ဖြူတော်တခုလုံးနီးပါးမှ တားမြစ်ထားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီပေါ်လစီဟာ ပို့စ် လူမှုရေးနယ်ပယ်သတင်းသမား ဒေါ်ရိုသီမက်ကာဒယ် တို့လို လူမျိုးတွေအတွက်ပါ အိမ်ဖြူတော်ဝင်ရောက်ခွင့် ပိတ်ပင်ထားခဲ့တယ်။

၈။ Michael Wolff

ဒီကနေ့တွေမှာတော့ နိုင်ငံရေးသတင်းတွေနဲ့နီးကပ်တဲ့သူတွေတိုင်း “ထရန့်၏အိမ်ဖြူတော်အတွင်းတွင်” ကဲ့သို့ အငြင်းပွားဖွယ်စာအုပ် ရောင်းအားအကောင်းဆုံးစာအုပ်များဖြင့် အမေရိကန် ဂျာနယ်သတင်းထောက် Michael Wolff နဲ့ ရင်းနှီးပါလိ်မ့်မယ်။ Wolff ၏ အစီရင်ခံတင်ပြသည့် နည်းလမ်းတွေက နှစ်ဖက်စလုံးရဲ့ ဝေဖန်သံတွေ ထွက်ပေါ်စေခဲ့ပြီး အငြင်းပွားလို့မရတာက စာရေးသူသည် ကိုယ်ပိုင်လျို့ဝှက် အပြန်အလှန်စကားပြောဆိုမှုများ တွေ့ဆုံမှုများနှင့် ဒေါနယ်ထရန့်အိမ်ဖြူေတော်အတွင်း ပုံရိပ်တွေကို အမှန်တကယ်စိတ်ရှုပ်ထွေးဖွယ် ရယူနိုင်အောင် ကြိုးပမ်းနေခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ Wolff သည် ဒီအရာတွေကို အင်တာဗျူးခံရသူများအား သူသည် ကြီးကျယ်သောအပြောင်းအလဲ ထရန့်အုပ်ချုပ်မှုအောက် ရက်ပေါင်း၁၀၀ အမည်ဖြင့် စာအုပ်ရေးနေကြောင်းပြော၍ ရယူခဲ့တယ်။

Wolff၏ရည်ရွယ်ရင်းတွေဟာ ထရန့်၊ ဘာနွန် နှင့် တခြားသူတွေ ထင်ထားတာထက် ပိုပြီး ထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ ဒါကို ပထမဆုံးသတိထားမိတဲ့သူက ဂျွန်ကယ်လီစြဖ်ပြီး သူက Wolff သည် အနောက်အုပ်စုလော်ဘီမ မဟုတ်တော့ပါဘူးလို့ ဆိုခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ စာအုပ်ထုတ်ဝေသူကို ထရန့်က တရားစွဲဆိုရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီး Wolff သည် အိိမ်ဖြူတော်မှ လက်မခံ မကြိုဆိုသည့် လူစာရင်းတွင် အန်သိုနီစကာရာမူစီထက်ပင် ဆိုးနေပါသေးတယ်။

၉။ Stephen Curry

မင်းနဲ့ မင်းရဲ့အသင်းက အိမ်ဖြူတော်သို့ လည်ပတ်ရန် ရှားတောင့်ရှားခဲ ဖိတ်ခေါ်ခံရပေမယ့် လက်ရှိ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ နိုင်ငံရေးခံယူချက်တွေမတူညီလို့  ဒီအခွင့်အရေးတခုလုံးကို ငြင်းပယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တေ့ ဒါက မလွန်လွန်းဘူးလား။ ဒါကတော့ Golden State Warriors MVP စတီဖင်ကာရီ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ ကြုံတွေ့ရသော အတွင်းပိုင်းလွန်ဆွဲမှု တခုပါပဲ ။ ကာရီကတော့ သူက သမ္မတရဲ့ အိမ်ဖြူတော်သို့ လည်ပတ်ရန်ဖိတ်ခေါ်မှုကို စိတ်မဝင်စားကြောင်း လျင်မြန်စွာ အကြောင်းပြန်ခဲ့သော်လည်း သူ့အသင်းအဖွဲ့ကတော့ ဆုံးဖြတ်ချက်မချခင် ဒီကိစ္စကို နည်းနည်းလောက်ဆွေးနွေးစေချင်ခဲ့တယ်။ သူတို့ ဆုံးဖြတ်ချက်အပြီးမသတ်သေးခင် သမ္မတထရန့်က သူ၏တွစ်တာတွင် နှောင့်နှေးနေခြင်းကြောင့် ဖိတ်ခေါ်မှုကို ပယ်ဖျက်ကြောင်း ရေးသားခဲ့တယ်။ Golden State Warriors အသင်းကလည်း အိမ်ဖြူတော်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့့ပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်မဝင်စားကြောင်းဆိုခဲ့တယ်။ ပြောရရင်တော့ သူတို့သည်လည်း ပိတ်ပင်တားမြစ်ခံရသူများဖြစ်ပါတယ်။ သာမန်လည်ပတ်သူအနေနဲ့ သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်ပေမယ့် သူတို့ကြည့်ရတာ စိတ်ဝင်စားပုံမပေါ်ပါဘူး ။