ၾကားဖူးနားဝမရွိေပမယ့္ က်န္းမာေရးအတြက္ အေရးၾကီးသည့္ အခ်က္ ၁၀ ခ်က္

0
48

သိပၸံပညာရွင္ေတြက က်န္းမာေရးနဲ႔ မညီညႊတ္ေသာ ဘဝေနထုိင္မႈပံုစံေၾကာင့္ ၇၀%ေသာ ေသဆံုးမႈေတြ ျဖစ္ပြားရတယ္လို႔ တြက္ခ်က္ျပခဲ့ပါတယ္။ မၾကာခဏ ဖ်ားနာမႈမျဖစ္ေစရန္ ေနာက္ဆံုးေပၚေဆးဝါးတိုးတက္မႈ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို သိထားသင့္ပါတယ္။ တီဗီြ သို႔မဟုတ္ လက္ကိုင္ဖုန္းဟာ က်န္းမာေရးအေပၚ မေကာင္းေသာ ဆိုးက်ိဳးေတြ သက္ေရာက္မႈရွိေနတယ္ဆိုတဲ့ အသိရွိေနျခင္းဟာ အလြန္အေရးပါတယ္ဆိုတာ သေဘာတူပါသလား။ က်န္းမာေရးနဲ႔ပတ္သက္သည့္ လူတိုင္းသိထားသင့္ေသာ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္အခ်ိဳ႕ကိုေဖာ္ျပပါမည္။

၁၀။ အစားအေသာက္ ေခတၱေရွာင္ျခင္းသည္ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးစနစ္ကို ေကာင္းမြန္ေစတယ္

၂ရက္ ကေန ၄ရက္ အတြင္း အစားအေသာက္ မစားပဲေနျခင္းဟာ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးစနစ္ကို ေကာင္းမြန္ေစတယ္။ ေလ့လာစမ္းသပ္ခ်က္အရ ေျခာက္လတုိင္း ရက္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာ အစားအေသာက္ ေရွာင္ရွားခဲ့တယ္။ ထိုေန႔ေတြမွာဆိုရင္ သူတို႔ ရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ဟာ ကုိယ္တြင္း ဂလူးကို႕စ္ အဆီ နွင့္ အဆီတံုးဓာတ္ပါဝင္ေသာ ေအာ္ဂန္းနစ္ဓာတ္ေပါင္း မ်ားကို စတင္အသံုးျပဳလာျပီး မ်ားစြာေသာ leukocytes ေတြကို ဖ်က္ဆီးပစ္တယ္။ ရလဒ္အေနနဲ႕ သူတို႔ ဆံုးရႈံးမႈေတြဟာ ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးစနစ္၏ ဆဲလ္ေတြကို ျပန္လည္လန္းဆန္း ေကာင္းမြန္လာေစတယ္။

၉။ အေသးမႊားဆံုး အလင္းသည္ပင္ စိတ္က်ေရာဂါကို ဦးတည္ေစတယ္

ဂ်ပန္သိပၸံပညာရွင္ေတြက စမ္းသပ္မႈ၏အစမွာ စိတ္က်ေရာဂါမရွိခဲ့ေသာ အသက္ၾကီးေသာ လူ ၈၆၀ေက်ာ္ ၏ အိပ္စက္မႈျဖစ္စဥ္ကုိ ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့တယ္။ လံုးဝဥႆုံ အေမွာင္ထဲတြင္ မအိပ္ေသာသူေတြမွာ စိတ္ပူပန္မႈမ်ား စိတ္ပင္ပန္းမႈမ်ား စတင္ျဖစ္လာတာကို ေတြ႕ခဲ့ရတယ္။ ပါေမာကၡကန္ဂ်ီက ေသးငယ္ေသာအလင္းကပင္ အတြင္းပိုင္း ဇီဝေဗဒဆိုင္ရာ နာရီရဲ႕ အလုပ္ကို ေနွာက္ယွက္ေစနုိင္ျပီး မေကာင္းေသာ သက္ေရာက္မႈေတြျဖစ္ေစတယ္လုိ႔ ဆုိတယ္။ ဒါက စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာကို အပ်က္သေဘာ သက္ေရာက္ေစျပီး စိတ္က်ေရာဂါျဖစ္ေစတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

၈။ သန္႔ရွင္းေရးသည္ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ အဆုတ္ကို ဆိုးရြားေစတယ္။

ေနာ္ေဝးသိပၸံပညာရွင္ေတြက ဥေရာပ သမဂၢ အတြင္း အနွစ္၂၀ေက်ာ္ က လူေပါင္း၆၀၀၀ေက်ာ္၏ အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ စာေမးပြဲ ေဒတာ အခ်က္အလက္ေတြကို ေလ့လာစမ္းစစ္ခဲဲ့တယ္။ ၄င္းအရ သန္႔ရွင္းေရးပစၥည္းမ်ားကို အျမဲအသံုးျပဳရေသာ အိမ္အကူ လုပ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးေတြ၏ အဆုတ္အေျခအေနသည္  အျခားအမ်ိဳးသမီးေတြထက္ ပိုမိုဆိုးဝါးေၾကာင္း သိခဲ့ရတယ္။ အနွစ္၂၀ေက်ာ္ၾကာ ေဆးလိပ္ေသာက္တာထက္ ၄င္းတို႔၏ အဆုတ္တြင္းအေျခအေနက ပိုမိုဆုိးဝါးေၾကာင္း သိရတယ္။ ဒါ့အျပင္ အိမ္အကူလုပ္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ပန္းနာရင္ၾကပ္ေရာဂါမ်ိဳး မၾကာခဏျဖစ္တတ္ျပီး သိပၸံပညာရွင္ေတြက ဓာတုေဗဒ သန္႔ရွင္းေရး ပစၥည္းေတြကို ေလ်ွာ့သံုးရန္ အတင္းအၾကပ္ တုိက္တြန္းေနၾကတယ္။

၇။ ေဆးလိပ္တုေသာက္ျခင္းသည္ နမိုးနီးယားေရာဂါျဖစ္ပြားနိုင္မႈကို ျမင့္တက္ေစတယ္

လန္ဒန္သိပၸံပညာရွင္အခ်ိဳ႕ က ခႏၶာကိုယ္တြင္း ေဆးလိပ္တုေသာက္ျခင္း ေဆးေငြ႕ရႈျခင္း၏ သက္ေရာက္မႈကို စမ္းသပ္ခဲ့တယ္။ ၄င္းအရ ေဆးလိပ္တုေသာက္သံုးရတာၾကိဳက္နွစ္သက္သူမ်ားသည္ နမိုးနီးယားေရာဂါကို ပိုမိုျဖစ္ေစနိုင္တယ္လို႔ သိခဲ့ရတယ္။

ဒီလွ်ပ္စစ္စီးကရက္၏ ေရေငြ႕ဟာ အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ ဆဲလ္ေတြကို ထိခုိက္ေစျပီး အဆုတ္ေရာင္ျခင္းကို ျဖစ္ေစသည့့္ ဘတ္တီးရီးယားမ်ားေပါက္ဖြားေစတယ္။ န်ဴမိုကိုကယ္ ဘတ္တီးရီးယား သာမန္အားျဖင့္ ေရာဂါမျဖစ္ပြားေစပဲ အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းမွာ ရွိေနနိုင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီလိုေဆးလိပ္တုေသာက္သံုးျခင္းျဖင့္ ၄င္းဘတ္တီးရီးယားဟာ ဆဲလ္နံရံေတြကို အလြယ္တကူ ထုိးေဖာက္နိုင္ျပီး နမိုးနီးယားေရာဂါကို ျဖစ္ေစနိုင္တယ္။

၆။ အေကာင္းျမင္သူေတြမွာ နွလံုးေရာဂါျဖစ္ေစမႈ ေလ်ာ့နည္းနိုင္တယ္။

ကိုလမ္ဘီယာတကၠသိုလ္မွ သိပၸံံပညာရွင္ေတြ၏ ေလ့လာသုေတသနျပဳခ်က္မ်ားအရ ဘဝနွင့္ပတ္သက္လို႔ အေကာင္းျမင္ဝါဒီရွိလူနာမ်ားသည္ အဆိုးျမင္ဝါဒီသမားမ်ားထက္ ေဆးရုံကုသမႈ ၃၀-၄၀%ေလာက္ ေလ်ာ့နည္းစြာ လိုအပ္တယ္လို႔ဆုိတယ္။

အေကာင္းျမင္စိတ္ဟာ စိတ္ပင္ပန္းမႈမ်ား စိုးရိမ္ပူပန္မႈ ျဖစ္ေစေသာ ေဟာ္မုန္းမ်ားကိုေလ်ာ့က်ေစျပီး ေသြးဖိအား ျမင့္တက္ေစေသာေၾကာင့္ နွလံုးေရာဂါျဖစ္ပြားမႈကို ေလ်ာ့က်ေစတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

၅။ေကာ္ဖီေသာက္ျခင္းဟာ အမ်ိဳးသမီးရင္သားကို က်ံဳေစနိုင္တယ္

တေန႔ကို ေကာ္ဖီ မ်ားမ်ား ေသာက္သံုးျခင္းဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ရင္သားကို က်ဳံေစတယ္လို႔ ျဗိတိန္ကင္ဆာဂ်ာနယ္တခုမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ေကာ္ဖီမ်ားမ်ားေသာက္ေလေလ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားေလေလပါပဲ။ ဒီလိုျဖစ္ရျခင္းဟာ ေကာ္ဖီေသာက္သံုးျခင္း နွင့္ ရင္သားက်ဳံျခင္းဆိုသည့့္ ျဖစ္ရပ္၂ခုဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ အထူးေဟာ္မုန္းတမ်ိဳးေၾကာင့္ ျဖစ္ရတယ္လို႔ဆုိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေနာက္တခါ Starbucks မွာ ေနာက္တခြက္ ေသာက္မယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ရင္ လက္ဖက္ရည္တခြက္ေျပာင္းေသာက္တာက ပိုသင့္ေလ်ာ္မယ္ထင္တယ္။

၄။ ခႏၶာကိုယ္ၾကီးေအာင္လုပ္ျခင္းကာ ေယာက်ၤားေလးေတြကို ၾက့့ံခုိုင္ေအာင္မျပဳလုပ္နိုင္ပါ။

ၾကြက္သားေတြၾကီးလာေသာ္လည္းပဲ ခႏၶာကိုယ္ၾကီးေအာင္လုပ္ျခင္းကာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ၾက့့ံခုိုင္ေအာင္မျပဳလုပ္နိုင္ပါ။ ၾကြက္သားေတြၾကီးမားျခင္းက Hulk လိုမ်ိဴးသန္မာေအာင္လုပ္နိုင္မယ္လို႔ ထင္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေျပးသမား သာမန္လူနွင့္ ဝိတ္မသူမ်ား၏ ၾကြက္သား အမ်ွင္ေတြကို  ေလ့လာခ်က္ေတြအရ  ခႏၶာကိုယ္ၾကီးဝိတ္သမားေတြ၏ ၾကြက္သားေတြက သာမန္သူ ၾကြက္သားေတြထက္ေတာင္ ပိုမို ၾကံ့ခုိင္သန္မာမႈေလ်ာ့နည္းေနတာကို ေတြ႕ခဲ့ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၾကြက္သားၾကီးေအာင္လုပ္ျခင္းထက္ သာမန္အရြယ္အစားမွာ ထိန္းသိမ္းထားတာထက္ ပိုေကာင္းပါတယ္။

၃။တစ္ကုိယ္တည္းျဖစ္ျခင္းသည္ ကိုယ့္ရဲ႕ရုပ္ပံုလႊာကို ေကာင္းမြန္ေစတယ္

ေလ့လာခ်က္ေတြအရ အိမ္ေထာင္ရည္းစားနဲ႔သူေတြက မုဆိုးမ၊ဖို တခုလပ္အပါအဝင္ တစ္ကုိယ္တည္းသမားေတြထက္ ၂၀% ေလာက္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ပိုစီးေနတတ္ၾကတယ္။ သိပၸံပညာရွင္ေတြအဆိုအရ ဒါက က်န္းမာေရးလိုက္စားတဲ႔ အိမ္ေထာင္သည္အတြဲေတြမွာေတာင္ ျဖစ္တယ္လို႔ဆုိတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ အတြဲေတြက တစ္ကိုယ္တည္းသူေတြထက္ ညစာမွာ အစားပိုမိုစားသံုးေသာေၾကာင့္ျဖစ္တယ္။ ဒါ့အျပင္ လက္ထပ္ထားျပီးသူေတြက သူတို႔ရဲ႕ အိမ္ေထာင္ဖက္ သေဘာက်လာေအာင္ ကုိယ္အေလးခ်ိန္ထိန္းသိမ္းစရာ မလိုေတာ့ေသာေၾကာင့္လည္းျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္သၾကားနဲ႕ အဆီပါဝင္ေသာ အစားေတြမ်ားမ်ားစားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လို႔ဆုိတယ္။

၂။ဘဝေပ်ာ္ရႊင္မႈရဲ႕ လ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မွာ ေန႕စဥ္အင္တာနက္အသံုးျပဳျခင္းပါဝင္တယ္။

ေနာ္ေဝးသိပၸံပညာရွင္ေတြရဲ႕ ေလ့လာခ်က္အရ ေပ်ာ္ရႊင္ဖို႔အတြက္ဆိုရင္ ေန႔စဥ္ အင္တာနက္အသံုးျပဳဖို႔လည္းလိုတယ္ ဟု ေတြ႕ရွိခဲ့တယ္။ သူတို႔အဆိုအရ ဒါက အင္တာနက္ေပၚမွာ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ကုန္ဆံုးသလဲဆုိတာမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ ကိုယ့္ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ျဖစ္ေစတဲ့ အဓိက အၾကာင္းရင္းကို အင္တာနက္မွာ ျပဳလုပ္ေနျခင္းကို ဆိုလိုတာျဖစ္တယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီနည္းလမ္းျဖင့္ လူလတ္ပိုင္းအရြယ္ ျပသာနာကိုေတြကို လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ လြယ္လြယ္ကူကူ ေက်ာ္လႊားေပးနုိင္ေၾကာင္း ေတြ႔ခဲ႔ရတယ္။

၁။အဝတ္အစားပဲ အိပ္စက္ျခင္းက ညအိပ္ဝတ္စံုျဖင့္ အိပ္စက္ျခင္းထက္ပုိမိုေကာင္းမြန္သည္

အေမရိကန္ ကၽြမ္းက်င္သူေတြက အဝတ္အစားပဲ အိပ္စက္ျခင္းက ညအိပ္ဝတ္စံုျဖင့္ အိပ္စက္ျခင္းထက္ပုိမိုေကာင္းမြန္တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ အေၾကာင္းရင္းေတြကေတာ့ – ၄င္းက အိပ္မေပ်ာ္သည့္ေရာဂါကို ေလ်ာ့က်ေစတယ္။ ကုိယ္တြင္းအပူခ်ိန္ကိုေလ်ာ့က်ေစျပီး အေရျပားနဲ႕ ဆံေကသာ ကို ေကာင္းမြန္ေစသည့္ ေဟာ္မုန္းေတြထုတ္လႊတ္ေပးတယ္။ ၄င္းေလ့လာခ်က္အရ ေယာက်ၤားေလး ၃၀%နဲ႔ မိန္းကေလး ၂၀%က အဝတ္အစားမပါပဲ အိပ္တတ္ျပီး သူတုိ႔၏ ကိုယ္ပိုင္ ၾကိဳက္နွစ္သက္မႈနဲ႕ သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္မႈေၾကာင့္ အိပ္ၾကတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

Unicode

သိပပြံပညာရှငတွှကေ ကနွှးမာရေးနဲ့ မညီညှှတသွော ဘဝနထေိုငမွှုပုံစံကှောငွ့ ၇၀%သော သဆေုံးမှုတှေ ဖှစပွှားရတယလွို့ တှကခွကှပွှခဲ့ပါတယွ။ မကှာခဏ ဖှားနာမှုမဖှစစွရနွေ နောကဆွုံးပေါဆွေးဝါးတိုးတကမွှု သတငွးအခကှအွလကတွှကေို သိထားသငွ့ပါတယွ။ တီဗှီ သို့မဟုတွ လကကွိုငဖွုနွးဟာ ကနွှးမာရေးအပေါွ မကောငွးသော ဆိုးကှိုးတှေ သကရွောကမွှုရှိနတယဆွေိုတဲ့ အသိရှိနခှငွေးဟာ အလှနအွရေးပါတယဆွိုတာ သဘောတူပါသလား။ ကနွှးမာရေးနဲ့ပတသွကသွညွ့ လူတိုငွးသိထားသငွ့သော ရှာဖှတှေေ့ရှိခကှအွခှို့ကိုဖောပွှပါမညွ။

၁၀။ အစားအသောကွ ခတတြေရှောငခွှငွးသညွ ခနဓြာကိုယရွဲ့ ရောဂါတိုကဖွကှရွေးစနစကွို ကောငွးမှနစွတယွေ

၂ရကွ ကနေ ၄ရကွ အတှငွး အစားအသောကွ မစားပဲနခှငွေးဟာ ခနဓြာကိုယရွဲ့ ရောဂါတိုကဖွကှရွေးစနစကွို ကောငွးမှနစွတယွေ။ လေ့လာစမွးသပခွကှအွရ ခှောကလွတိုငွး ရကပွေါငွးမှားစှာကှာ အစားအသောကွ ရှောငရွှားခဲ့တယွ။ ထိုနေ့တှမှောဆိုရငွ သူတို့ ရဲ့ ခနဓြာကိုယဟွာ ကိုယတွှငွး ဂလူးကို့စွ အဆီ နှငွ့ အဆီတုံးဓာတပွါဝငသွော အောဂွနွးနစဓွာတပွေါငွး မှားကို စတငအွသုံးပှုလာပှီး မှားစှာသော leukocytes တှကေို ဖကှဆွီးပစတွယွ။ ရလဒအွနနေဲ့ သူတို့ ဆုံးရှုံးမှုတှဟော ရောဂါတိုကဖွကှရွေးစနစွ၏ ဆဲလတွှကေို ပှနလွညလွနွးဆနွး ကောငွးမှနလွာစတယွေ။

၉။ အသေးမှှားဆုံး အလငွးသညပွငွ စိတကွရှောဂါကို ဦးတညစွတယွေ

ဂပှနသွိပပြံပညာရှငတွှကေ စမွးသပမွှု၏အစမှာ စိတကွရှောဂါမရှိခဲ့သော အသကကွှီးသော လူ ၈၆ဝကှောွ ၏ အိပစွကမွှုဖှစစွဉကွို စောငွ့ကှညွ့ခဲ့တယွ။ လုံးဝဥဿုံ အမှောငထွဲတှငွ မအိပသွောသူတှမှော စိတပွူပနမွှုမှား စိတပွငပွနွးမှုမှား စတငဖွှစလွာတာကို တှေ့ခဲ့ရတယွ။ ပါမောကခြကနဂွှီက သေးငယသွောအလငွးကပငွ အတှငွးပိုငွး ဇီဝဗဒဆေိုငရွာ နာရီရဲ့ အလုပကွို နှောကယွှကစွနေိုငပွှီး မကောငွးသော သကရွောကမွှုတှဖှစစွေတယလွေို့ ဆိုတယွ။ ဒါက စိတပွိုငွးဆိုငရွာကို အပကှသွဘော သကရွောကစွပှေီး စိတကွရှောဂါဖှစစွတယလွေို့ ဆိုပါတယွ။

၈။ သနွ့ရှငွးရေးသညွ အမှိုးသမီးတှရေဲ့ အဆုတကွို ဆိုးရှားစတယွေ။

နောဝွေးသိပပြံပညာရှငတွှကေ ဥရောပ သမဂဂြ အတှငွး အနှစွ၂ဝကှောွ က လူပေါငွး၆ဝဝဝကှောွ၏ အသကရွှုလမွးကှောငွးဆိုငရွာ စာမေးပှဲ ဒတော အခကှအွလကတွှကေို လေ့လာစမွးစစခွဲဲ့တယွ။ ၄ငွးအရ သနွ့ရှငွးရေးပစစြညွးမှားကို အမှဲအသုံးပှုရသော အိမအွကူ လုပသွော အမှိုးသမီးတှေ၏ အဆုတအွခှအနသေညွေ  အခှားအမှိုးသမီးတှထကွေ ပိုမိုဆိုးဝါးကှောငွး သိခဲ့ရတယွ။ အနှစွ၂ဝကှောကွှာ ဆေးလိပသွောကတွာထကွ ၄ငွးတို့၏ အဆုတတွှငွးအခှအနကေေ ပိုမိုဆိုးဝါးကှောငွး သိရတယွ။ ဒါ့အပှငွ အိမအွကူလုပတွဲ့ အမှိုးသမီးတှဟော ပနွးနာရငကွှပရွောဂါမှိုး မကှာခဏဖှစတွတပွှီး သိပပြံပညာရှငတွှကေ ဓာတုဗဒေ သနွ့ရှငွးရေး ပစစြညွးတှကေို လှှော့သုံးရနွ အတငွးအကှပွ တိုကတွှနွးနကှတယွေ။

၇။ ဆေးလိပတွုသောကခွှငွးသညွ နမိုးနီးယားရောဂါဖှစပွှားနိုငမွှုကို မှငွ့တကစွတယွေ

လနဒွနသွိပပြံပညာရှငအွခှို့ က ခနဓြာကိုယတွှငွး ဆေးလိပတွုသောကခွှငွး ဆေးငှေ့ရှုခှငွး၏ သကရွောကမွှုကို စမွးသပခွဲ့တယွ။ ၄ငွးအရ ဆေးလိပတွုသောကသွုံးရတာကှိုကနွှစသွကသွူမှားသညွ နမိုးနီးယားရောဂါကို ပိုမိုဖှစစွနေိုငတွယလွို့ သိခဲ့ရတယွ။

ဒီလှှပစွစစွီးကရကွ၏ ရငှေေ့ဟာ အသကရွှုလမွးကှောငွးဆိုငရွာ ဆဲလတွှကေို ထိခိုကစွပှေီး အဆုတရွောငခွှငွးကို ဖှစစွသညွေ့့ ဘတတွီးရီးယားမှားပေါကဖွှားစတယွေ။ နှူမိုကိုကယွ ဘတတွီးရီးယား သာမနအွားဖှငွ့ ရောဂါမဖှစပွှားစပေဲ အသကရွှုလမွးကှောငွးမှာ ရှိနနေိုငတွယွ။ ဒါပမေဲ့ ဒီလိုဆေးလိပတွုသောကသွုံးခှငွးဖှငွ့ ၄ငွးဘတတွီးရီးယားဟာ ဆဲလနွံရံတှကေို အလှယတွကူ ထိုးဖောကနွိုငပွှီး နမိုးနီးယားရောဂါကို ဖှစစွနေိုငတွယွ။

၆။ အကောငွးမှငသွူတှမှော နှလုံးရောဂါဖှစစွမှေု လှော့နညွးနိုငတွယွ။

ကိုလမဘွီယာတကကြသိုလမွှ သိပပြံံပညာရှငတွှေ၏ လေ့လာသုတသနပှေုခကှမွှားအရ ဘဝနှငွ့ပတသွကလွို့ အကောငွးမှငဝွါဒီရှိလူနာမှားသညွ အဆိုးမှငဝွါဒီသမားမှားထကွ ဆေးရုံကုသမှု ၃၀-၄၀%လောကွ လှော့နညွးစှာ လိုအပတွယလွို့ဆိုတယွ။

အကောငွးမှငစွိတဟွာ စိတပွငပွနွးမှုမှား စိုးရိမပွူပနမွှု ဖှစစွသေော ဟောမွုနွးမှားကိုလှော့ကစှပှေီး သှေးဖိအား မှငွ့တကစွသေောကှောငွ့ နှလုံးရောဂါဖှစပွှားမှုကို လှော့ကစှတယလွေို့ဆိုပါတယွ။

၅။ကောဖွီသောကခွှငွးဟာ အမှိုးသမီးရငသွားကို ကှုံစနေိုငတွယွ

တနေ့ကို ကောဖွီ မှားမှား သောကသွုံးခှငွးဟာ အမှိုးသမီးတှရေဲ့ ရငသွားကို ကှုံစတယလွေို့ ဗှိတိနကွငဆွာဂှာနယတွခုမှာ ဖောပွှထားပါတယွ။ ကောဖွီမှားမှားသောကလွလေေ အကှိုးသကရွောကမွှုမှားလလပေေါပဲ။ ဒီလိုဖှစရွခှငွးဟာ ကောဖွီသောကသွုံးခှငွး နှငွ့ ရငသွားကှုံခှငွးဆိုသညွ့့ ဖှစရွပွ၂ခုဆကစွပလွကှရွှိသော အထူးဟောမွုနွးတမှိုးကှောငွ့ ဖှစရွတယလွို့ဆိုပါတယွ။ ဒါကှောငွ့ နောကတွခါ Starbucks မှာ နောကတွခှကွ သောကမွယလွို့ ဆုံးဖှတရွငွ လကဖွကရွညတွခှကပွှောငွးသောကတွာက ပိုသငွ့လှောမွယထွငတွယွ။

၄။ ခနဓြာကိုယကွှီးအောငလွုပခွှငွးကာ ယောကငြွှားလေးတှကေို ကှ့့ံခိုုငအွောငမွပှုလုပနွိုငပွါ။

ကှှကသွားတှကှေီးလာသောလွညွးပဲ ခနဓြာကိုယကွှီးအောငလွုပခွှငွးကာ ရုပပွိုငွးဆိုငရွာ ကှ့့ံခိုုငအွောငမွပှုလုပနွိုငပွါ။ ကှှကသွားတှကှေီးမားခှငွးက Hulk လိုမှိူးသနမွာအောငလွုပနွိုငမွယလွို့ ထငကွှပါတယွ။ ဒါပမေဲ့ အပှေးသမား သာမနလွူနှငွ့ ဝိတမွသူမှား၏ ကှှကသွား အမှှငတွှကေို  လေ့လာခကှတွှအရေ  ခနဓြာကိုယကွှီးဝိတသွမားတှေ၏ ကှှကသွားတှကေ သာမနသွူ ကှှကသွားတှထကတွေောငွ ပိုမို ကှံ့ခိုငသွနမွာမှုလှော့နညွးနတောကို တှေ့ခဲ့ရတယွ။ ဒါကှောငွ့ ကှှကသွားကှီးအောငလွုပခွှငွးထကွ သာမနအွရှယအွစားမှာ ထိနွးသိမွးထားတာထကွ ပိုကောငွးပါတယွ။

၃။တစကွိုယတွညွးဖှစခွှငွးသညွ ကိုယွ့ရဲ့ရုပပွုံလှှာကို ကောငွးမှနစွတယွေ

လေ့လာခကှတွှအရေ အိမထွောငရွညွးစားနဲ့သူတှကေ မုဆိုးမ၊ဖို တခုလပအွပါအဝငွ တစကွိုယတွညွးသမားတှထကွေ ၂၀% လောကွ ကိုယအွလေးခှိနပွိုစီးနတတကွှေတယွ။ သိပပြံပညာရှငတွှအဆေိုအရ ဒါက ကနွှးမာရေးလိုကစွားတဲ့ အိမထွောငသွညအွတှဲတှမှောတောငွ ဖှစတွယလွို့ဆိုတယွ။ အကှောငွးကတော့ အတှဲတှကေ တစကွိုယတွညွးသူတှထကွေ ညစာမှာ အစားပိုမိုစားသုံးသောကှောငွ့ဖှစတွယွ။ ဒါ့အပှငွ လကထွပထွားပှီးသူတှကေ သူတို့ရဲ့ အိမထွောငဖွကွ သဘောကလှာအောငွ ကိုယအွလေးခှိနထွိနွးသိမွးစရာ မလိုတော့သောကှောငွ့လညွးဖှစတွယွ။ ဒါကှောငွ့သကှားနဲ့ အဆီပါဝငသွော အစားတှမှေားမှားစားခှငွးကှောငွ့ ဖှစတွယလွို့ဆိုတယွ။

၂။ဘဝပှောရွှှငမွှုရဲ့ လှို့ဝှကခွကှမွှာ နေ့စဉအွငတွာနကအွသုံးပှုခှငွးပါဝငတွယွ။

နောဝွေးသိပပြံပညာရှငတွှရေဲ့ လေ့လာခကှအွရ ပှောရွှှငဖွို့အတှကဆွိုရငွ နေ့စဉွ အငတွာနကအွသုံးပှုဖို့လညွးလိုတယွ ဟု တှေ့ရှိခဲ့တယွ။ သူတို့အဆိုအရ ဒါက အငတွာနကပွေါမွှာ အခှိနဘွယလွောကကွုနဆွုံးသလဲဆိုတာမှိုးမဟုတပွဲ ကိုယွ့ပှောရွှှငမွှုကို ဖှစစွတေဲ့ အဓိက အကှာငွးရငွးကို အငတွာနကမွှာ ပှုလုပနွခှငွေးကို ဆိုလိုတာဖှစတွယွ။ ဒါ့အပှငွ ဒီနညွးလမွးဖှငွ့ လူလတပွိုငွးအရှယွ ပှသာနာကိုတှကေို လငှလွငှမွှနမွှနွ လှယလွှယကွူကူ ကှောလွှှားပေးနိုငကွှောငွး တှေ့ခဲ့ရတယွ။

၁။အဝတအွစားပဲ အိပစွကခွှငွးက ညအိပဝွတစွုံဖှငွ့ အိပစွကခွှငွးထကပွိုမိုကောငွးမှနသွညွ

အမရေိကနွ ကှှမွးကငှသွူတှကေ အဝတအွစားပဲ အိပစွကခွှငွးက ညအိပဝွတစွုံဖှငွ့ အိပစွကခွှငွးထကပွိုမိုကောငွးမှနတွယလွို့ ဆိုပါတယွ။ အကှောငွးရငွးတှကတေော့ – ၄ငွးက အိပမွပှောသွညွ့ရောဂါကို လှော့ကစှတယွေ။ ကိုယတွှငွးအပူခှိနကွိုလှော့ကစှပှေီး အရပှေားနဲ့ ဆံကသော ကို ကောငွးမှနစွသညွေ့ ဟောမွုနွးတှထေုတလွှှတပွေးတယွ။ ၄ငွးလေ့လာခကှအွရ ယောကငြွှားလေး ၃၀%နဲ့ မိနွးကလေး ၂၀%က အဝတအွစားမပါပဲ အိပတွတပွှီး သူတို့၏ ကိုယပွိုငွ ကှိုကနွှစသွကမွှုနဲ့ သကတွောငွ့သကသွာဖှစမွှုကှောငွ့ အိပကွှတယလွို့ ဆိုပါတယွ။